Kjøretips

Hvorfor fotgjengerbevissthetsuker er nødvendige for trafikksikkerheten

Bevissthetsuker for fotgjengere har blitt et viktig tiltak for å sikre trafikksikkerheten og redusere antall ulykker i mange land rundt om i verden. Disse årlige kampanjene har som mål å øke bevisstheten blant bilførere, fotgjengere og relevante myndigheter om problemstillinger…

Les mer

Når og hvordan oppnå optimal drivstoffutnyttelse: praktiske strategier

Grunnleggende kjøreferdigheter er avgjørende for å oppnå optimal drivstofforbruk. Ved å praktisere effektive kjøreteknikker og ta informerte beslutninger om vedlikehold av kjøretøyet, drivstofftype, last, vekt og rutevalg, kan sjåførene maksimere drivstoffeffektiviteten og minimere miljøpåvirkningen. Teknikker for å oppnå optimal drivstofforbruk…

Les mer

Velg med omhu: viktigheten av blindsoneundersøkelser i defensiv kjøring

Når vi setter oss bak rattet, avhenger vår egen og andres sikkerhet i stor grad av vår evne til å kjøre defensivt. En viktig del av dette er å sjekke blindsonen, en øvelse som ofte blir oversett, men som er…

Les mer

Viktige motorveiferdigheter som alle sjåfører bør utvikle

En viktig ferdighet som alle sjåfører bør utvikle, er å holde riktig posisjon og kjørefeltdisiplin. Å være oppmerksom på omgivelsene og forstå hvordan man effektivt kontrollerer kjøretøyet på motorveien er avgjørende for sikker kjøring. Et viktig aspekt av denne ferdigheten…

Les mer

Plan du site